Obchodní podmínky SVISTICI.CZ

  

 Obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě SVIŠTÍCI se zaměřením na dětský second hand. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 

Registrace

V elektronickém obchodě Svistici.cz  mohou nakupovat pouze registrovaní zákazníci, pro prvním nákup je proto nutné se zaregistrovat. Pro další  nákup už stačí pouze přihlášení Vámi zvolenými přihlašovacími údaji , které jste zadali při registraci (e-mail a heslo). Přihlašovací formulář naleznete v pravém horním rohu v hlavním menu obchodu. Od chvíle kdy jste registrovaní můžete využívat výhod registrace, jako jsou rezervace, zasílání novinek elektronickou poštou, informace o změnách v našem elektronickém obchodě.

 

  

 

 Objednávka a storno objednávky

Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si způsob platby a stiskne tlačítko objednat), je považována za závaznou v celém rozsahu .

 Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři .

Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat - tuto akci provádí pouze provozovatel (obvykle po dohodě se zákazníkem, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity zákazníka)

Pokud si zákazník z jakéhokoliv důvodu opakovaně vyžáda storno své objednávky nebo její část, vyhrazuje si provozovatel po předchozím upozornění možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat.

Objednávka může být stornována také ze strany dodavatele a to v případě, kdy nelze autorizovat skutečnou identitu zákazníka nebo v případě, že do 7 dnů od potvrzení objednávky není připsána částka na účet  dodavatele za úhradu zboží, (pouze při platbě převodem - v tomto případě se snažíme nejprve zákazníka kontaktovat). Dále také v případě, kdy zákazník vědomě nepřevezme dobírkové zásilky během úložní doby České pošty. Méně pravděpodobným důvodem ke stornu objednávky může být ze strany dodavatele storno z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu ( technické důvody).

 

 

 

 Rezervace

Ačkoliv každý týden pravidelně přidáváme nové oblečky, uvědomujeme si, že ne vždy si z naší nabídky vyberete tolik kousků, aby pro vás byl nákup vzhledem k ceně poštovného finančně zajímavý.  

Pro tuto příležitost jsme pro Vás vytvořili systém rezervací.

Systém rezervací Vám umožní v průběhu 21 dní uskutečnit více nákupů za cenu jednoho poštovného a při výběru nad 1000 Kč vč. DPH mít poštovné zdarma.(Poštovné zdarma se vztahuje pouze při platbě na účet, při platbě dobírkou hradí zákazník pouze doběrečné) 

Registrovaní zákazníci mají možnost si zboží rezervovat po dobu až 21 dní od vložení prvního zboží do rezervace. Rezervace se provádí tak, že dokončíte objednávku jako obvykle a do poznámky připíšete žádost o rezervaci.Na základě Vaší žádosti Vám bude zboží rezervováno.Po skončení rezervační doby obdržíte mail s informacemi o vaší objednávce a platební údaje. Objednávky přesahující částku 3000 Kč po předchozích zkušenostech neodesíláme na dobírku.

Rezervované zboží je závazně objednáno - z rezervací nelze zboží vyjmout. Vyjmutí zboží má za následek storno celé rezervace a do budoucna si vyhrazujeme právo takového zákazníka neobsluhovat.

 

 

  

Platební a doručovací podmínky

V internetovém obchodě Svistici.cz  mohou zákazníci využít při placení zboží tyto platební metody.

Dobírka (zákazník uhradí za dodané zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zaslaného balíčku)

Platba předem (zákazník hradí dle výzvy k platbě prostřednictvím bankovního převodu, poštovní složenkou, GSM Bankingem apod.)

Osobní odběr (po dohodě v Příbrami)

Při ceně zboží nad 1000 Kč  při platbě převodem je doprava  zdarma

Při ceně zboží nad 1000 Kč  je doprava  zdarma , při platbě na dobírku se platí pouze doběrečné 35 Kč

Při ceně zboží pod 1000 Kč  při platbě na dobírku je cena dopravy 64 Kč a dobírka 35 Kč (celkem 99 Kč)

Při ceně zboží pod 1000 Kč  při platbě převodem je cena dopravy  64 Kč (zboží je expedováno po přijetí platby)

Podmínky pro poštovné zdarma.

Dodržení rezervační doby maximálně 21 dnů, nelze slučovat dvě rezervace  .Pokud dojde k využití možnosti navrácení některého zboží a celková cena  zboží tak  nedosáhne částky  1000 kč, bude cena poštovného dodatečně zaúčtovaná do částky za vrácené zboží.

 

  

 Dodací lhůta

V případě platby předem zasílá provozovatel zboží do 1-3 pracovních dnů po připsání požadované částky na účet provozovatele.

V případě dobírky zasílá provozovatel zboží do 1-3 pracovních dnů od obdržení objednávky

V případě  rezervace zasílá provozovatel zboží do 1-3 pracovních dnů od ukončení rezervace, případně po dohodě kdykoliv před uplynutím rezervační doby.

Provozovatel odesílá všechny zásilky prostřednictvím České pošty jako cenné či doporučené balíky.

Zásilky na dobírku, které nebudou vyzvednuty ve stanovené lhůtě České pošty a budou vráceny, zasíláme po výzvě a následné dohodě pouze po úhradě na účet.

Zároveň si vyhrazujeme možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své balíky v běžné úložní době/p ( 7 dní)  České pošty.

  

 

 

 Reklamace, vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000  má zákazník právo odstoupit od smlouvy a zboží do 14 dnů vrátit. Zboží zákazník odešle až po telefonické či mailové domluvě. Zboží je vždy zasíláno pouze doporučeně na adresu sídla provozovatele (Martina Vopičková Dubno 137, 261 01), kompletní, nepoškozené a v reklamační  lhůtě14 dní. Zboží je zasíláno doporučeně jako cenný či doporučený balík.

Cena zboží Vám bude vrácena nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky zpět, na Váš účet. Potřebné platební a případně další údaje přiložte k zásilce. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude přijato.Poštovné za vrácené zboží a případné další náklady hradí zákazník na vlastní náklady.

V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty.V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

Další ustanovení se řídí platnými zákony ČR v den realizace obchodu, kterým se v tomto případě myslí závazná rezervace nebo objednávka.
V případě, jakéhokoliv nekalého jednání zákazníka při nákupech a reklamacích,si vyhrazujeme si po předchozím upozornění právo zákazníka v budoucnu neobsluhovat.

 

 

Ochrana osobních údajů a závazky provozovatele

Provozovatel se zaručuje přistupovat  ke každé objednávce s maximální možnou pečlivostí a zodpovědností. Informovat zákazníka elektronickou poštou o přijetí objednávky a její expedici.Informovat kupujícího v případě nesplnění dodacích lhůt stanovených (3-5 dnů).Uveřejňovat skutečné a konečné ceny včetně 20% DPH  (i  v okamžiku, kdy se dodavatel stane plátcem DPH) které kupující zaplatí za zboží a dopravu.

Dále se zavazuje nakládat s veškerými Vašimi osobními údaji v souladu se zákonem na ochranu dat. Osobní údaje zákazníka budeme chránit v maximální možné míře a neposkytneme je žádným jiným subjektům. Vaše osobní data budou použita pouze pro účely vnitřních potřeb a administrativou spojenou s  provozem našeho internetového obchodu.Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu.

 Zpracování osobních údajů

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
Pro registraci Uživatele na Serveru je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).
Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Severech, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DomůDomů